Kom igång med PHP

Låt oss innan vi går vidare iterera på poängen att php självklart inte är det enda server-side-språket. Det finns otaliga andra —Ruby, Python, ASP.NET, o.s.v. Här på htmlhunden så har vi valt att använda php som språk för att exemplifiera och diskutera. Men försök komma ihåg att server-side-språk i grund och botten har många likheter och gör ungefär samma sak. Så om du väl har lärt dig ett, så kommer du ha lättare att komma "up to speed" med ett annat.

Anledningen till att vi har valt just php är att det är ett språk som är dynamiskt typat och inte syntantiskt fullkomligt olika ifrån språk som Java och C#. De två sistnämda är ju förstås statiskt typade språk och alltså inte dynamiskt typade språk som php. Men om du kommer ifrån ett språk såsom Java eller C# så kommer du iallafall känna igen många saker såsom måsvingar, parantesanvändning, nyckelord såsom static, final, public, private och så vidare. Detta kan tyckas som trivialiteter men faktum är att språk som t.ex. Ruby bl.a. känns markant annorlunda p.g.a. andra sätt att hantera dessa nämnda trivialiteter. Så därför har vi valt att lära ut och diskutera php. Lita på oss, du kommer inte ha några problem att lära dig ett annat språk på egen hand senare! :)

LAMP, MAMP & WAMP

En tidigare (och faktiskt fortfarande) populär akronym var termen LAMP. Eller — LAMP-stacken som den ofta refereras till som. Denna akronym står (bl.a.) för Linux, Apache, MySQL, och PHP. Vi säger "bl.a." eftersom det finns versioner av denna stack där php t.ex. byts ut emot perl o.s.v. Denna stack har blivit mycket populär för webbutveckling.

Apache används som webbserver, php som server-side-språk, MySQL som databas, och slutligen Linux som operativsystem där alla nämnda körs.

Två andra "stackar" som är adaptioner av den tidigare nämnda LAMP-stacken är MAMP och WAMP. I förstnämnda så står M:et för Macintosh, och i sistnämnda så står W:et för Windows. Det är alltså samma mjukvarustackar som LAMP fast med operativsystemet Linux utbytt emot någon av dessa andra två.

Installation

För nuvarande ger vi inga steg-för-steg-instruktioner gällande hur du installerar MAMP, WAMP eller LAMP. Men om du sitter på antingen Macintosh eller Windows så är det en otroligt enkel match. För Macintosh finns nämligen det MAMP som app, och för Windows finns WAMP som program. Dessa är alltså hela *AMP-stacken i ett enda program. Alltså, ett mycket smidigt sätt att komma igång.

Om du ändå är fundersam över hur du ska gå tillväga så föreslår vi att du tar en titt på några tutorials på YouTube.

Det här kapitlet är en del av en den interaktiva och pragmatiska höghastighetsguiden till webbutveckling — HTMLHunden. Använd knapparna nedan för att läsa vidare eller navigera till innehållsförteckningen.