JavaScript

Den största limitationen med HTML och CSS skulle kunna beskrivas med ett att de är ett ord — statiska. De båda språken klarar av en viss nivå av interaktivitet, men i huvudsak behöver vi någonting mycket mer dynamiskt för att kunna uppnå seriös interaktivitet. Ridån faller.. och in kommer JavaScript!

Det här kapitlet är en del av en den interaktiva och pragmatiska höghastighetsguiden till webbutveckling — HTMLHunden. Använd knapparna nedan för att läsa vidare eller navigera till innehållsförteckningen.