För att enklare förstå hur CSS hanteras, föreställ dig att webbläsaren består av två ninjateams. Det första ninjateamet läser HTML-filen och skriver ut en massa text, bilder, listor, tabeller och länkar på skärmen. När första teamet hittar en referens till en CSS-fil, skickar de det till det andra ninjateamet. Det andra ninjateamet går då lös med färgkritor och klipper och klistrar tills allt ser snyggt ut.

Även om ovanstående exempel är orimligt oseriöst är poängen att rendering av en webbsida (metaforiskt) sker i olika "pass". Där det första är att få ut resultatet av HTML:en på skärmen, och det andra att visuellt ändra på resultatet av HTML:en enligt det som definierats i CSS-filen. Du kommer upptäcka att det finns fler "pass" (och att ordningen kan variera) när vi kommer till JavaScript, men det lämnar vi för nu.

Varför är det då viktigt att förstå att CSS kommer i det "andra passet"? Jo, eftersom det är viktigt att förstå att CSS appliceras på ett befintligt dokument. Med andra ord, ett CSS-dokument är i sig helt meningslöst. Eftersom ett CSS-dokument då appliceras på ett HTML-dokument så måste varje CSS-regel veta vad den ska appliceras på. Och det är här selectors kommer in i bilden. Låt oss se till ett exempel.

En css-selector definierar vilka html-element som ska påverkas av en viss effekt.
CSS-selector för HTML-element

index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>The morning</title>
  <link rel="stylesheet" href="main.css">
 </head>
 <body>
  <p>As Gregor Samsa awoke one morning from uneasy dreams [..]</p>
 </body>
</html>

main.css

body{
 background-color: lightblue;
}
p{
 color: #ffffff;
}

Resultat

As Gregor Samsa awoke one morning from uneasy dreams [..]

Hur ska vi nu tänka kring det här? De viktigaste sakerna att poängtera är:

En css-selector kan vara vilket html-element som helst.

Låt oss se det rent generellt. Syntaxen är alltså som följande.

CSS-syntax uttryckt generellt
css-selector{
 declaration-property: declaration-value;
}

Så, låt oss uttrycka syntaxen för deklarationer i ord: En css-deklaration består av en egenskap (även kallat: property, nyckel, key), följt av ett kolon (:) som fungerar som en avgränsare mellan nyckeln och värdet. Vidare följt av det faktiska värdet (som kan ges i en mängd olika format, såsom exempelvis left, -32px, 233% eller light, beroende på vilken egenskap vi sätter värdet för). Slutligen anger vi ett semikolon (;) för att terminera raden. Det sistnämnda gör det möjligt att skriva flera deklarationer på samma rad (vilket dock oftast gör filen väldigt svårläslig).

En css-deklaration består av en property (även kallat: nyckel, key, egenskap), ett kolon (:), ett värde och slutligen ett semikolon (;).

Exempel på selectors genom klass och ID

Utöver att skriva css-selectors som träffar html-element så kan vi även skriva selectors för ID:n och klasser.

Vi använder ID:n för att defineira "unika" element. Vad menar vi med unika? Jo att om någonting har id:et container så får det endast finnas ett enda element på sidan som har just det ID:et. Vi kan självklart skriva flera css-regler som använder just den selectorn. Men i html-dokumentet får ID:t alltså endast förekomma en enda gång.

Behöver vi kunna referera till flera element så använder vi oss av klasser. Klasser fungerar på exakt samma sätt som ID:n förutom just det att det är tillåtet att flera element använder samma klass.

Enklast är nog att som vanligt se till ett exempel över hur detta fungerar.

Klasser och ID:n

index.html

...
<p class="redish">As Gregor Samsa awoke one morning</p>
<p id="blueish">from uneasy dreams</p>
<p>he found himself transformed in his bed</p>
<p class="redish">into a monstrous vermin.</p>
...

main.css

p{
 color: orange;
}
.redish{
 color: red;
}
#blueish{
 color: blue;
}

Resultat

As Gregor Samsa awoke one morning

from uneasy dreams

he found himself transformed in his bed

into a monstrous vermin.

Det här kapitlet är en del av en den interaktiva och pragmatiska höghastighetsguiden till webbutveckling — HTMLHunden. Använd knapparna nedan för att läsa vidare eller navigera till innehållsförteckningen.