CSS

Om HTML beskriver en webbsidas innehåll så beskriver CSS hur detta innehåll ser ut. Om webben var en teaterpjäs skulle HTML vara manuset och CSS regissören. "Du ska stå där, du där och du där! Vänta nu, du behöver ha en grön hatt, och du behöver ha en mask och en cape!"

Det här kapitlet är en del av en den interaktiva och pragmatiska höghastighetsguiden till webbutveckling — HTMLHunden. Använd knapparna nedan för att läsa vidare eller navigera till innehållsförteckningen.